Pharmamarketeer

Meer verdringing van medische zorg door dure geneesmiddelen

Door de pandemie lag de nadruk in de contractering bij ziekenhuizen en zorgverzekeraars op het beperken van financiële risico’s en het waarborgen van de continuïteit van zorg. Voor de komende jaren is het belangrijk om concrete meerjarige afspraken te maken over het realiseren van passende zorg. Ook is het van belang dat er een politieke en maatschappelijke discussie wordt gevoerd over de stijgende kosten van dure geneesmiddelen. Dit staat in de Monitor medisch-specialistische zorg 2022 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Medhc-fases-banner
Advertentie(s)