Pharmamarketeer

Privacy disclaimer

Pharmamarketeer is bedoeld om, gebruikmakend van de mogelijkheden die internet biedt, content en informatie aan te bieden waarmee de gebruiker gemakkelijk up-to-date blijft in het relevante vakgebied.

Door de website te gebruiken stemt u er mee in dat Medix Publishers enkele geanonimiseerde opgegeven gegevens verwerkt. Medix zal deze gegevens uitsluitend verwerken ten behoeve van het contentproces en statistische analyses over het gebruik die weer kunnen leiden tot aanpassingen en verbeteringen van de website.

De gegevens worden niet verkocht aan derden of gedeeld met derden anders dan gebruikers van de app.

Welke gegevens worden verwerkt?

• E-mailadres

• In contactformulier: naam aanvrager

Informatie m.b.t. gebruikersgegevens

• Gegevens worden verwerkt door Medix Publishers BV, Keizersgracht 317A, 1016 EE Amsterdam, directeur de heer Rob Koenraads

• Gegevens zijn nodig om de nieuwsbrief te ontvangen.

• De ontvanger van de gegevens is Medix Publishers BV

Aanvullende informatie

• Het e-mailadres wordt bewaard zolang de gebruiker de nieuwsbrief wil ontvangen

• Gebruikers van Pharmamarketeer hebben het recht om inzage van en rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid;

• Gebruikers van Pharmamarketeer hebben het recht om verleende toestemming in te trekken;

• Gebruikers van Pharmamarketeer hebben het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder;

• De verstrekking van persoonsgegevens is een contractuele verplichting is en een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, de gebruiker is verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Bij het niet verstrekken van de gegevens kunnen we geen toegang verstrekken;

Gegevens die de aanvrager verstrekt in het contactformulier op de Pharmamarketeer website, worden enkel en alleen gebruikt om contact op te nemen met de aanvrager door Medix Publishers.

Als u vragen heeft over het gebruik van de app of de gegevens die worden verwerkt, dan kunt u zich richten tot Medix Publishers. Medix Publishers doet, al dan niet samen met andere bedrijven, organisaties en personen, haar uiterste best de toegang tot de app en de gegevens die daarin zichtbaar zijn, continu beschikbaar te houden en de gegevens permanent beschikbaar te stellen. Niettemin aanvaardt Medix Publishers, noch de bedrijven, organisaties en personen met wie wij samenwerken, geen enkele aansprakelijkheid die uit het gebruik van de app resulteren, één en ander in de meest ruime zin van het woord.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op.

Advertentie(s)