Pharmamarketeer
Zo optimaliseer je de synergie tussen marketing & sales

Zo optimaliseer je de synergie tussen marketing & sales

Zo optimaliseer je de synergie tussen marketing & sales

In de wereld van zakelijke groei en klantenwerving staan marketing en sales vaak tegenover elkaar, elk met hun eigen benaderingen en doelstellingen. Deze voortdurende strijd tussen de twee disciplines vormt een cruciaal onderdeel van het bedrijfslandschap. Het beïnvloedt de koers van organisaties over de hele wereld. Ik belicht de verschillen in hun aanpak en deel een aanpak voor meer synergie tussen de teams.

1. De formele aanpak

Businessplannen en accountplannen

Het opstellen van gezamenlijke businessplannen en accountplannen is een eerste stap. Door dit te doen, kunnen marketing en sales hun strategieën op elkaar afstemmen, wat resulteert in een gecoördineerde aanpak.

Tactische marketingplannen

Tactische marketingplannen moeten rekening houden met de behoeften van sales. Marketingmateriaal, inhoud en campagnes moeten aansluiten bij de verschillende fasen van het koopproces.

In lijn brengen van KPI’s

Het definiëren en delen van gemeenschappelijke KPI’s is essentieel. Het zorgt ervoor dat marketing en sales dezelfde meetbare doelen nastreven, waardoor ze elkaar aanvullen in plaats van met elkaar concurreren.

Het nurturingproces als gezamenlijk doel

Het proces van leadnurturing, inclusief technieken zoals social selling, moet als een gezamenlijk doel worden gezien. Samenwerking bij het begeleiden van leads door het verkooptraject is de sleutel tot succes.

2. De informele aanpak

Hoewel formele structuren en processen van essentieel belang zijn, mogen we niet voorbijgaan aan het belang van informele samenwerking. Informele interacties tussen deze twee teams kunnen de relaties versterken, de communicatie verbeteren en de algehele prestaties stimuleren.

Een voorbeeld van het belang van informele samenwerking is de regelmatige uitwisseling van feedback. Marketingteams kunnen bijvoorbeeld spontane bijeenkomsten organiseren om nieuwe campagne-ideeën te bespreken en feedback van hun salescollega’s verzamelen. Dit proces kan ook andersom werken, waarbij sales hun bevindingen en inzichten delen met het marketingteam. Door informeel inzicht te verschaffen in wat er echt op de markt gebeurt, kan dit leiden tot effectievere marketingstrategieën en verkoopbenaderingen.

Een ander voorbeeld is het gezamenlijk bijwonen van branche-evenementen. Marketing- en salesteams kunnen samen naar beurzen en conferenties gaan, waar ze niet alleen nieuwe zakelijke kansen kunnen ontdekken, maar ook hun onderlinge banden kunnen versterken. Dit kan leiden tot een beter begrip van elkaars rollen en uitdagingen, en het kan het vertrouwen vergroten dat nodig is voor een succesvolle samenwerking.

Het samenvoegen van teams met verschillende DNA en specialisaties kan een uitdaging zijn, maar het is zeker mogelijk om ze elkaar te laten versterken zonder hun eigen kwaliteiten en talenten te verliezen. Hier zijn enkele stappen om dit te bereiken:

Duidelijke communicatie

Zorg voor open en eerlijke communicatie tussen marketing en sales. Beide teams moeten begrijpen wat de ander doet, welke doelstellingen ze hebben en hoe ze elkaar kunnen ondersteunen.

Cross-training

Moedig cross-training aan, zodat teamleden een goed begrip krijgen van elkaars werkzaamheden. Marketingleden kunnen bijvoorbeeld een dag meelopen met een verkoopteam en vice versa.

Technologische ondersteuning

Investeer in tools en systemen die de communicatie en gegevensdeling tussen marketing en sales vergemakkelijken. Denk aan Customer Relationship Management (CRM) en marketing automation-software.

Feedbackcultuur

Stimuleer het geven en ontvangen van feedback tussen teams. Dit helpt bij het identificeren van knelpunten en het aanpassen van strategieën voor betere resultaten.

Leiderschapsondersteuning

Bovenal moeten leiders van beide teams de samenwerking ondersteunen en belonen. Dit kan zich uiten in erkenning, bonussen of andere incentives voor succesvolle gezamenlijke inspanningen.

Medhc-fases-banner
Advertentie(s)