Pharmamarketeer
Prix Galien Pharmaceutical & Biological Awards 2023 / 2024

Prix Galien Pharmaceutical & Biological Awards 2023 / 2024

Prix Galien Pharmaceutical & Biological Awards 2023 / 2024

Met ingang van 2022 en naar internationaal voorbeeld wordt de Prix Galien Award ingedeeld in 2 categorieën: ‘Pharmaceutical’ en ‘Biological’. De opsplitsing van de oorspronkelijke Pharmaceutical Award doet hiermee tevens recht aan de diversiteit van de therapeutische interventies. De Prix Galien bestaat uit een gouden medaille.

Wij nodigen u hierbij van harte uit om een product dat aan de juiste criteria voldoet (zie Reglement) voor te dragen voor de Prix Galien Pharmaceutical – dan wel Biological Award 2023 / 2024. Voor het Reglement Prix Galien Awards 2022, de samenstelling van de jury en overige informatie verwijzen wij u tevens naar onze website.

Aan de kandidatuur, het genomineerd worden en het winnen van de Prix Galien Pharmaceutical- of Biological Award 2023 / 2024, wordt ruim aandacht besteed vooraf, tijdens en na afloop van de uitreiking. Onder meer met behulp van een editie van de Prix Galien-magazine, op de websites van de Prix Galien, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, ZonMw en in diverse geprinte en online media. De uitreiking van de Awards vinden medio mei / juni 2024 plaats. U wordt te zijner tijd op de hoogte gebracht van de exacte datum en tijd.

De deadline voor het aanmelden voor deze Awards is uiterlijk 15 december a.s. Aanmelden kan
alleen via de website van de Prix Galien (www.prixgalien.nl)

 

Reglement Prix Galien Awards 2023 / 2024

Artikel 1

De Prix Galien Awards belonen de meest betekenisvolle en innovatieve geneesmiddelen voor humaan gebruik. Een product is een potentiële kandidaat indien het:

 • niet langer dan 5 jaar geleden een Europese handelsvergunning heeft ontvangen of werd geregistreerd
  bij het CBG
 • reeds een vergoedingsstatus heeft dan wel is toegelaten tot het Compassionate Use Program (CUP)

Voor de Prix Galien Pharmaceutical Award 2023 geldt tevens dat het:

 • tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022 op de Nederlandse markt is gebracht.

Voor de Prix Galien Pharmaceutical Award 2024 geldt tevens dat het:

 • tussen 1 januari 2023 en 31 december 2023 op de Nederlandse markt is gebracht.

Voor de Prix Galien Biological Award 2023 geldt tevens dat het:

 • tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022 op de Nederlandse markt is gebracht.

Voor de Prix Galien Biological Award 2024 geldt tevens dat het:

 • tussen 1 januari 2023 en 31 december 2023 op de Nederlandse markt is gebracht.

Artikel 2

De aanmelding kan tot 15 december 2023 online gebeuren via www.prixgalien.nl (Aanmelden Prix Galien Awards);

 1. het dossier over het geneesmiddel dat voor de prijs wordt voorgedragen mag alleen de ‘EPAR samenvatting voor het publiek / EPAR summary for the public’ bevatten met een link naar het onderliggende EPAR-dossier. Het gehele dossier mag maximaal 15 A4-pagina’s beslaan;
 2. dit dossier moet tenminste de volgende elementen bevatten:
  • een motivatie waarin de indiener vermeldt waarom het betreffende geneesmiddel voor de Prix Galien Pharmaceutical Award in aanmerking komt (innovatief/betekenisvol);
  • eventueel additionele informatie met betrekking tot preklinische en klinische evaluatie voor zover niet aanwezig in de EPAR-samenvatting;
  • relevante publicaties voor zover niet in de andere paragrafen opgenomen.
 3. het dossier moet als één PDF uiterlijk op 17 maart 2024 per e-mail verzonden worden aan philip.delorme@prixgalien.nl met de vermelding ‘Kandidaat Prix Galien Pharmaceutical Award 2023 respectievelijk 2024′ of ‘Kandidaat Prix Galien Biological Award 2023 respectievelijk 2024′
 4. alleen digitale dossiers worden geaccepteerd.

Artikel 3

Kandidaat stellen voor de Prix Galien Awards betekent tevens meewerken aan de samenstelling van de Prix Galien Magazine 2023. Deze bestaat uit een redactionele pagina inclusief beeld en logo om het product dat u kandidaat stelt toe te lichten.

De kosten voor kandidaatstelling voor de Prix Galien Pharmaceutical Award bedragen € 5.950 excl. btw per aangemeld product. Van de kandidaten wordt tevens verwacht dat zij ten behoeve van de uitreiking een korte productvideo van maximaal 1.5 minuut aanleveren.

Artikel 4

De winnaars van de Prix Galien Pharmaceutical Awards 2023 / 2024 respectievelijk Prix Galien Biological Award 2023 / 2024 komen tevens in aanmerking voor de mededinging aan de Internationale Prix Galien die tweejaarlijks wordt uitgereikt.

Artikel 5

De jurering vindt plaats door de jury van de Prix Galien Awards, conform het evaluatieformulier.

Artikel 6

De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk.

Artikel 7

De uitslag met betrekking tot de nominatie van de kandidaten en de uiteindelijk winnaars van de Pharmaceutical – en Biological Awards 2023 / 2024 wordt tijdens de uitreiking zelf bekend gemaakt. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Medhc-fases-banner
Advertentie(s)