Pharmamarketeer

​Regelmatig blijven boosteren of vrijwillig natuurlijke selectie ondergaan?

​Regelmatig blijven boosteren of vrijwillig natuurlijke selectie ondergaan?

Dachten we zes maanden geleden nog dat we ons met vaccineren uit de pandemie konden prikken, inmiddels wordt duidelijk dat het coronavirus nog lang onder ons zal blijven. De geschiedenis leert ons dat de introductie van nieuwe virussen doorgaans gepaard gaat met terugkerende besmettingsgolven over een periode van meerdere jaren. Een dergelijk beeld komt duidelijk naar voren, ondanks dat er slechts een beperkt aantal nieuwe virusintroducties is gedocumenteerd. Virussen hebben nu eenmaal de nare eigenschap om constant te muteren en tussen al die willekeurige mutaties zit er zo nu en dan wel eentje die zich succesvol weet te verspreiden. De ziekmakende eigenschappen van zo’n succesvolle variant zijn vervolgens elke keer weer een verrassing.

Gedurende een periode oplopend tot meerdere decennia zal het coronavirus zich aanvankelijk vlot aanpassen aan zijn nieuwe menselijke gastheer. In dit artikel heb ik uitgebreid beschreven dat dit kan betekenen dat het virus zich hetzij ontwikkelt tot niets meer dan een gewone verkoudheid hetzij dat het zich overeenkomstig het influenzavirus ontwikkelt tot een soort van jaarlijks terugkerende griep. Hoe dan ook, de impact van dit virus op de mensheid zal zich de komende jaren blijven manifesteren. Het leidt naar alle waarschijnlijkheid tot terugkerende besmettingsgolven met steeds weer nieuwe varianten. Deze zullen de ene keer milder en de andere keer ernstiger van aard zijn.

Lees dit artikel verder op: ​Regelmatig blijven boosteren of vrijwillig natuurlijke selectie ondergaan? (dutchcowboys.nl)

Advertentie(s)