Pharmamarketeer
Jezelf als marketeer slim blijven uitvinden

[column] Jezelf als marketeer slim blijven uitvinden (win dit boek!)

Jezelf als marketeer slim blijven uitvinden

Als marketeer ben je voortdurend bezig met veranderingen. De wereld van marketing evolueert razendsnel en het is jouw taak om altijd up-to-date te blijven. Hoe kun je actueel blijven en jezelf blijven ontwikkelen?

Deze vraag speelde ook bij William van Vessem, Patrick Kooij en Irene Grotendorst. Zij ontwikkelden als antwoord samen De Complete Marketingmethode NIMA A-B-C. Een marketingmethode die is voortgekomen uit de gehele context van marketing. De auteurs hebben bestaande marketingmethodes als uitgangspunt genomen, die zowel het strategisch als het operationeel marketingplanningsproces volledig afdekken, maar hebben deze bestaande processen vertaald naar een zeer werkbare vorm om te komen tot kennisuitbreiding van het marketingvakgebied en toepassing van deze opgedane marketingkennis ten behoeve van strategische en operationele marketingplannen.

De Complete Marketingmethode NIMA A-B-C, een blijde boodschap voor verschillende doelgroepen

De Complete Marketingmethode NIMA A-B-C is ontstaan vanuit de overtuiging dat marketing een dynamisch vak is geworden.  Wat vandaag actueel is, kan morgen achterhaald zijn. De ontwikkelingen in de interne en externe omgeving volgen elkaar in snel tempo op.  De omgeving verandert waar je bij staat en een marketeer moet wendbaar zijn, om kunnen gaan met veranderingen en resultaten kunnen boeken.  De marketeer anno nu is en blijft natuurlijk nieuwsgierig, verdiept zich en onderzoekt hoe waarde te creëren en deze waarde te realiseren naar alle relevante doelgroepen.

Een leven lang leren is voor iedereen van belang. De marketeer spant hierin zeker de kroon.

Een marketeer moet meer dan meegaan met zijn of haar tijd. Een goede marketeer blijft leren. Onze overtuiging is dat een boek daarin, hoe interessant dan ook, onvoldoende te bieden heeft. Daarom is de Complete Marketingmethode een leerlijn, een leermethode, die traditionele marketing en vernieuwende marketing in theorie en in de praktijk aanbiedt. Daarvoor is de methode meer dan een boek, het is een combinatie van een boek en een dynamische, interactieve online omgeving die continu wordt geactualiseerd.

De Complete Marketingmethode NIMA A-B-C, een gestructureerde, stapsgewijze aanpak!

De marketingmethode is gebaseerd op het strategisch en operationeel marketingplanningsproces en biedt een heldere structuur die je direct kunt toepassen in de praktijk.

De methode begint met het vaststellen van de kaders. Hierbij doe je primair onderzoek en formuleer je strategische en operationele vraagstukken. Het omvat ook het bepalen van de missie, visie en kerncompetenties van de organisatie, evenals het definiëren van de business definition en marktafbakening. Daarnaast worden verschillende strategieën behandeld, zoals de generieke concurrentiestrategieën volgens Porter, de klantwaardestrategieën volgens Treacy & Wiersema en de Blue Ocean Strategie volgens Kim en Mauborgne.

Na het vaststellen van de kaders is het tijd voor de externe analyse. Hierbij worden verschillende analysemethoden gebruikt, zoals het Business Model Canvas volgens Osterwalder, het Servqual-model, de Purpose en Sustainabilitymethode en de FAST-methode volgens Byron Sharp.

Dan komt de interne analyse aan de beurt en wordt er gekeken naar de organisatie-analyse, marketinganalyse, klantanalyse, portfolio-analyse en financiële analyse.

De volgende stap is het uitvoeren van de strategische analyse. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de SWOT-analyse en de confrontatiemethode om het centraal marketingprobleem vast te stellen. Vanuit diezelfde SWOT-analyse worden ook de strategische opties geformuleerd en wordt er gebruik gemaakt van waarde strategieën, generieke concurrentiestrategieën, groeistrategieën en marktleider strategieën.

Echter, met het alleen hebben van een strategie ben je er niet. De strategiekeuze zal vertaald moeten worden in een operationeel marketingplan. Dat is de laatste stap in onze marketingmethode. Hierbij worden de operationele marktafbakening, situatieanalyse, segmentkeuze, doelgroepkeuze en stakeholders vastgesteld.

Kortom, met behulp van deze Complete Marketingmethode NIMA A-B-C zal iedere marketeer, beginnend of gevorderd, student of professional optimaal gebruik kunnen maken van deze gestructureerde marketingaanpak in stappen om zo te komen tot een slim marketingplan.

Cover picture: Designed by Freepik
Medhc-fases-banner
Advertentie(s)