Pharmamarketeer
De marketing van gezondheidszorg staat voor grote veranderingen

[column] De marketing van gezondheidszorg staat voor grote veranderingen

De marketing van gezondheidszorg staat voor grote veranderingen

De gezondheidsmarkt is een gigantische markt met een omzet van jaarlijks ruim 106 miljard euro. Het is inderdaad een markt van veel vragers (miljoenen burgers) en vele duizenden aanbieders. Niet iedereen is even gelukkig met de marktwerking, maar we hebben het er maar voorlopig mee te doen.

We hebben er allemaal veel mee te maken, ten eerste omdat die hoge kosten direct en indirect omgeslagen worden over elke burger en voorts omdat vele miljoenen mensen vroeg of laat kort of langdurig zorg nodig hebben. Marketing lijkt in de zorgmarkt thans slechts een bescheiden rol in te vullen.

Wie betaalt eigenlijk de rekening?

In 2020 bedroegen de totale zorgkosten nog 86 miljard en nu 3 jaar later 105 miljard. Dat geeft aan hoe ontzettend hard de zorgkosten oplopen. In deze kosten is dan ook alles opgenomen, dus huisartsenzorg, zorg van alle specialisten, GGZ, medicijnen, apothekers, et cetera.  De verwachting van het RIVM is dat de zorgkosten in 2040 zo’n 174 miljard euro bedragen: een verdubbeling t.o.v. 2015.

Gemeten over de 17,6 miljoen inwoners in ons land bedragen de zorgkosten dus nu al ruim 6.000 euro per inwoner per jaar en zijn sterk stijgend. Veel mensen hebben geen goed beeld wat de gemiddelde zorgkosten zijn. Desgevraagd denken velen dat dit gelijk is aan de zorgpremie die je zelf betaalt. Dat is met aanvullende verzekeringen ongeveer 2.000 euro per persoon per jaar.

Een heel groot deel van de overige zorgkosten wordt met premies op lonen ingehouden en een beperkt deel wordt gedragen door mensen die een hoger eigen risico hebben genomen of soms een deel zelf betalen. De overheid en de zorgverzekeraars zien hierop toe.

In 2006 betaalde je 86 euro voor je basis zorgverzekering, in 2024 zal dat 150 euro per maand zijn. Iedere verzekerde kan via zijn eigen account bij de zorgverzekeraar zien wat de kosten voor medische handelingen, huisartsen bezoeken, medicijnen et cetera. zijn.

De zorgmarkt zal sterk veranderen

De zorg wordt onbetaalbaar hoor je steeds vaker. Feit is dat onze zorg, welke op een redelijk kwalitatief niveau staat, vrij duur is. De zorgmarkt zal sterk dienen te veranderen om de zorg toch voldoende toegankelijk voor iedere Nederlander te houden, de kwaliteit te waarborgen en dat alles enigszins financieel beheersbaar te houden.

De roep om efficiëntie is groot en dat verklaart waarom er steeds wat meer grote ziekenhuizen fuseren en ook ziekenhuizen gesloten worden. Tegelijk zijn de privéklinieken sterk in opkomst, alhoewel in de landen om ons heen er al aanmerkelijk meer zorg via klinieken verstrekt wordt. Klinieken werken vaak efficiënter en kennen kortere wachtlijsten. Bekende klinieken zijn Bergman klinieken, Polidirect en vele honderden andere klinieken.

Marketing in de zorg heeft nog maar een bescheiden rol

Het is best lastig om zorg te vermarkten want wie wil er nou vrijwillig zorg. Wat niet wegneemt dat vele miljoenen mensen vroeg of laat zorgbehoevend worden en de hedendaagse zorgconsument veeleisender wordt en steeds meer regie over zijn of haar eigen gezondheid en controle over de medische informatie wil hebben.

Verreweg de meeste zorgaanbieders doen weinig aan marketing en reclame omdat zij ervan uitgaan dat de zorgklant zich toch wel bij hen meldt. Daar ligt echter de ‘struisvogel’ op de loer. Door de verdere opkomst van privéklinieken in binnen- en buitenland en ook ongecontracteerde aanbieders neemt de concurrentie toch toe voor de klassieke zorgaanbieders en bieden de zorgconsument meer keuze dan vroeger.

CT, innovatie, leefstijl & preventie gaan de zorgmarkt domineren

ICT met vergaande digitalisering en robotisering zal veel impact hebben op het toekomstig handelen van zorgaanbieders en ervoor zorgen dat er steeds meer zorg aan huis en zorg op afstand verleend kan worden.

Krachtige AI-gestuurde (diagnostische) tools zijn in staat om snel en nauwkeurig enorme hoeveelheden medische informatie te analyseren, wat leidt tot snellere en nauwkeurigere diagnoses. Dat moet het mogelijk maken dat diagnoses, die toch nog vrij vaak vaag of onjuist zijn, beter uitgevoerd zullen gaan worden door het bundelen van zeer veel data. Dat betekent aanmerkelijk minder kosten en ellende voor de patiënt.

Het in 2022 afgesloten Integraal Zorg Akkoord (IZA) zal de complexe zorgsector ook tot meer efficiënte samenwerking brengen.

Marketeers in de zorg kunnen hun energie en middelen goed inzetten om al die miljoenen verzekerden ervan te overtuigen dat verandering van hun eigen leefstijl voor wat betreft eten, drinken en bewegen de best preventie is om zorg zoveel mogelijk te voorkomen. Andere kerntaak voor marketeers is het sterk stimuleren en versnellen van innovaties in de zorg en het laten ontwikkelen van betaalbare medicijnen. Parallel daaraan loopt de verduurzaming van de sector.

Medhc-fases-banner
Advertentie(s)