Pharmamarketeer

Wijziging hulpmiddelenzorg in Wlz-instellingen

Wet langdurige zorg (Wlz)

Vanaf 1 januari 2020 worden rolstoelen en scootmobielen voor mensen in een Wlz-instelling verstrekt uit één regeling: de Wet langdurige zorg (Wlz). De veranderingen gelden alleen voor mensen die in een zorginstelling wonen. Voor mensen in de zorg thuis verandert er niets.

Op dit moment worden de mobiliteitshulpmiddelen geleverd uit meerdere regelingen, zoals de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Per 1 januari 2020 worden de mobiliteitshulpmiddelen voor mensen die in een zorginstelling wonen alleen nog maar verstrekt vanuit de Wlz. Voor mensen die thuis wonen met een Wlz-zorg verandert er niets.

 

Advertentie(s)