Pharmamarketeer
Vernieuwde KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld gepubliceerd

Vernieuwde KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld gepubliceerd

Vernieuwde KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld gepubliceerd

Op 20 november 2023 is de herziene versie van de KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld gepubliceerd en in werking getreden, ter vervanging van de versie uit 2018. De meldcode is op een aantal punten aangepast. Met deze aanpassingen komen we de wensen van onze achterban tegemoet om de meldcode op een aantal punten te verduidelijken, de structuur te verbeteren en een toegankelijke digitale versie beschikbaar te stellen. 

Belangrijkste wijzigingen

  1. De belangrijkste wijziging is de vervanging van de artikelen 6, 7, 8 (informatieverstrekking aan Veilig Thuis, gezinsvoogd en Raad voor de Kinderbescherming) en 9 (informatieverstrekking aan justitie/politie door twee nieuwe stappenplannen. De herziene KNMG-meldcode omvat nu in totaal 3 stappenplannen:

    Stappenplan 1: (vermoeden van) Kindermishandeling en/of huiselijk geweld.
    Stappenplan 2: Informatieverstrekking op verzoek van Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming of Gecertificeerde Instelling.
    Stappenplan 3: Informatieverstrekking op verzoek van politie/justitie.

  2. In stap 2 van het stappenplan (vermoeden van) Kindermishandeling en huiselijk geweld is het anoniem advies vragen aan een of meerdere collega’s verplicht gesteld. Dit gold al voor het anoniem advies vragen aan Veilig Thuis.
  3. In de herziene versie wordt meer aandacht besteed aan de toepassing van de meldcode in de geestelijke gezondheidszorg en de sector verstandelijk gehandicapten.
  4. De structuur en weergave van de meldcode is verduidelijkt, praktischer ingedeeld en is voortaan op een toegankelijke digitale wijze beschikbaar. Wel is het nog steeds mogelijk om deze versie te printen.
Medhc-fases-banner
Advertentie(s)