Pharmamarketeer
Ministeriële Regeling levensbeëindiging kinderen 1-12 jaar

Ministeriële Regeling levensbeëindiging kinderen 1-12 jaar biedt onvoldoende waarborgen

Ministeriële Regeling levensbeëindiging kinderen 1-12 jaar

Minister Kuipers heeft een regeling aangekondigd voor levensbeëindiging van ondraaglijk lijdende kinderen tot 12 jaar. Ook presenteerde hij de kabinetsreactie op de evaluatie van de Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen (Regeling LZA/LP). In zijn brief aan de Tweede Kamer gaat de minister in op de evaluatie. De in de brief geschetste oplossingsrichtingen nemen de bezorgdheid van de KNMG ten aanzien van de verwachte ministeriële Regeling levensbeëindiging kinderen1-12-jarigen niet weg. KNMG is bezorgd over de regeling en de rechtszekerheid voor artsen, wat artsen terughoudend zal maken in de uitvoering en de kinderen en ouders niet zal helpen.

Medhc-fases-banner
Advertentie(s)