Pharmamarketeer
KNMG: Europese artsen benadrukken belang medisch beroepsgeheim in EHDS

KNMG: Europese artsen benadrukken belang medisch beroepsgeheim in EHDS

KNMG: Europese artsen benadrukken belang medisch beroepsgeheim in EHDS

De Standing Committee of European Doctors (CPME), waarbij ook KNMG is aangesloten, is blij met de expliciete erkenning door de Raad van de EU en het Europees Parlement van het medisch beroepsgeheim in de toekomstige verordening voor de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (EHDS). 

In een recent statement benadrukt de CPME het belang van de beginselen van het medisch beroepsgeheim en de vertrouwelijkheid van patiëntgegevens bij de uitwisseling daarvan via de EHDS.  De Raad en het Parlement willen de beginselen van het medisch beroepsgeheim nu opnemen in de overwegingen van de verordening. Hoewel de CPME benadrukt blij te zijn met deze erkenning, zou de CPME liever zien dat deze ook in een wetsartikel worden vastgelegd.

Daarnaast steunt de CPME het voorstel van de Raad om lidstaten de mogelijkheid te bieden burgers te laten beslissen of hun gegevens beschikbaar mogen worden gesteld voor secundair gebruik, zoals wetenschappelijk onderzoek. Voor primair gebruik in de individuele zorgverlening voorziet de EHDS-verordening in een recht van burgers op beperking van de toegang tot hun gegevens door zorgverleners. De CPME steunt het standpunt van de Raad dat zorgverleners geïnformeerd zouden moeten worden als een patiënt de toegang tot zijn of haar gegevens heeft beperkt.

Verder steunt de CPME het amendement van het Europees Parlement waardoor lidstaten een uitzondering kunnen maken op het recht van patiënten op inzage in logbestanden, als de veiligheid of integriteit van een zorgverlener in het geding is.

De KNMG volgt de ontwikkelingen rond de EHDS op de voet en is nauw betrokken bij de reacties van de CPME. Het recht op privacy en vertrouwelijkheid van patiëntgegevens neemt daarbij een belangrijke plaats in. De hoop en verwachting is dat de Raad, het Parlement en de Commissie in maart overeenstemming zullen bereiken over de definitieve tekst van de EHDS-verordening.

Medhc-fases-banner
Advertentie(s)