Pharmamarketeer

Ingrijpende wijzigingen nodig in beleid dure geneesmiddelen

Dure geneesmiddelen

Om de stijgende uitgaven aan dure geneesmiddelen te beteugelen, zijn ingrijpende wijzigingen in overheidsbeleid noodzakelijk. In een opiniestuk betoogt de Nederlandse Zorgautoriteit dat er landelijke regie moet komen op dit onderwerp. De prijs van dure geneesmiddelen speelt op dit moment namelijk pas te laat een rol in de procedure van onderzoek naar een geneesmiddel totdat het voorschreven kan worden aan patiënten.

Advertentie(s)