Pharmamarketeer
digitale obesitas

Europese ontwikkelingen COVID-19

Ontwikkelingen COVID-19

Net als alle lidstaten zijn de Europese Commissie en de Europese Raad koortsachtig bezig om beleidsmaatregelen te nemen om de gevolgen van Covid-19 in te dammen op twee terreinen: de gezondheidssituatie en de economische effecten.

Op het terrein van gezondheid heeft de Europese Commissie een aantal maatregelen genomen om onderzoek en innovatie voor mogelijke medicijnen te versnellen. Daarvoor is onmiddellijk 400 mln euro beschikbaar. Sommige deadlines lopen reeds morgen af.

De Commissie is daarnaast bezig in overleg met de lidstaten regels op te stellen over gezamenlijke procurement van noodzakelijke medische apparatuur en over het open houden van de Interne Markt zodat individuele lidstaten zich niet gaan afschermen. Dat is vooral voor NL van belang omdat wij weinig eigen productie hebben. De Commissie maakt een analyse van wie wat waar nodig heeft en is bezig met in kaart brengen productiecapaciteit. De Commissie heeft verder voorgesteld om de buitengrenzen van de EU per 17 maart te sluiten voor niet-burgers van de EU. Het besluit daartoe moet door de lidstaten bekrachtigd worden. Op dinsdag 17 maart eind van de middag is er een ingelaste telefonische Europese Top om met name over de grensmaatregelen te spreken.

Behalve over de buitengrens zal er ook over de binnengrenzen van de EU gesproken worden. De laatste dagen was er sprake van een chaotische opeenvolging van maatregelen die individuele lidstaten zonder coördinatie met elkaar namen, en die deels in strijd waren met Europese regels en de Interne Markt. Om te voorkomen dat zowel de economische als de gezondheidsgevolgen van de Covid-19 pandemie onnodig verergerd worden heeft de EU Commissie nu richtlijnen opgesteld voor grensmaatregelen. Voorop staat dat de Interne Markt zo veel mogelijk intact moet blijven. Maatregelen moeten daarom transparant, proportioneel en voldoende gemotiveerd zijn en op een specifieke transportmodaliteit gericht zijn. Ze moeten ook aan de Commissie gemeld worden. Voor meer informatie, zie link.

Wat betreft steun aan bedrijven werkt de Commissie nu o.a. aan twee initiatieven. Het eerste is een aanpassing van het staatssteunkader. Het moet de breedste vorm van steun mogelijk maken, vergelijkbaar met de bankensteun in 2008, en zonder dat generieke maatregelen van te voren moeten worden aangemeld. Het stuk zou midden deze week kunnen worden aangenomen.

Het nieuwe tijdelijke raamwerk stelt Lidstaten in staat: 1) per bedrijf steun van 500.000 euro te geven in de vorm van schenkingen of belastingvoordelen, 2) gesubsidieerde staatsgaranties op bankleningen te geven, 3) publieke en private leningen met gesubsidieerde rente mogelijk te maken. Het raamwerk erkent ook de belangrijke rol van de banksector om de economische effecten van Covid-19 te bestrijden door hulp door te geleiden naar de uiteindelijke bestemming, vooral ook MKB. Voor meer informatie, zie link.

Voor het Corona Response Investment Initiative CRII wil de Commissie tussen 14 en 25 mln beschikbaar komen. Ook worden uitstaande calls voor andere projecten mogelijk ingetrokken zodat dat geld ook besteed kan worden aan de Covid-19 aanpak.

Naast steun aan bedrijven is ook de macro-economische steun aan lidstaten aan de orde. Daarover vergaderde gisteren en vandaag de Eurogroup van ministers van Financiën.

De voorzitter van de Eurogroep gaf aan de dat de Eurogroep bereid is om alles te doen wat nodig is en meer (‘do whatever it takes and more’). Covid-19 heeft zware gevolgen voor de Europese economieën. Eurocommissaris Gentiloni gaf aan dat niet eerder gehanteerde vormen van coördinatie zijn op bv fiscaal terrein. Doel is om ervoor te zorgen dat zorgstelsels het aankunnen, liquiditeit gegeven kan worden en banen en inkomen overeind blijven. De Commissie en Eurogroep hebben aangegeven alle mogelijke flexibiliteit mogelijk in het Stabiliteits- en Groei Pact te willen gebruiken om de economie weer op gang te brengen. De huidige crisis is aanzienlijk anders dan die van 10 jaar geleden. Covid-19 geeft een symmetrische schok aan de economie en is dus anders dan de financiële crisis. De Eurogroep ministers kijken ook of ze het Europees Stabilisatie Mechanisme ESM kunnen inzetten voor steun. ESM president Klaus Regling gaf aan dat de ESM 410 miljard kapitaal klaar heeft staan om waar nodig te gebruiken. Omdat de banken een vitale rol spelen bij de aanpak van de crisis maakt de European Banking Authority (EBA) volledig gebruik van de beschikbare flexibiliteit om banken te steunen.

De eerste analyse van de Commissie laat zien dat alle genomen maatregelen tot nu toe om economische schade door Covid-19 tegen te gaan ongeveer 1% van het EU BBP 2020 bedraagt. Dat wordt waarschijnlijk snel een stuk meer en zal mogelijk richting 10% van het EU BBPgaan.

Lees meer over coronavirus eu (europese unie) Gerelateerde standpunten: CoronavirusEuropese Unie Winand Quaedvlieg permanent gedelegeerde quaedvlieg@vnoncw-mkb.nl +32 2 510 08 80

Advertentie(s)
Geen nieuws missen?
Volg de duizenden farma professionals die Pharmamarkteer.nl via e-mail lezen

Uw inschrijving is gelukt.
Bedankt!
Naar Pharmamarkteer.nl