Pharmamarketeer
De onmisbare rol van AI-(content)manager

De onmisbare rol van AI-(content)manager: dit is het takenpakket

De onmisbare rol van AI-(content)manager

Terwijl kunstmatige intelligentie een vaste plek in ons leven krijgt, blijft er één prangende vraag onbeantwoord: ‘Wie houdt deze nieuwe werknemer in toom?’ Het wordt tijd voor een AI-(content)manager. 

De AI-(content)manager is degene die bekijkt welke tools er gebruikt worden en waarvoor, de prestaties van AI monitort, zorgt dat er gebruikersrichtlijnen worden vastgelegd en die zorgt dat iedereen beschikt over de juiste kennis en skills.

Het takenpakket van de AI-(content)manager

Dit is wat mij betreft het takenpakket van de AI-(content)manager:

➡️ Selecteren van tools en implementatie daarvan

Je gaat als AI-contentmanager op zoek naar AI-tools die bijdragen aan werkprocessen, voor marketing zal dat vaak om contentcreatie gaan. Dit houdt in dat je:

  • de behoeften van je collega’s in kaart brengt
  • onderzoek doet
  • pilots opzet
  • tools evalueert

Zodra er een geschikte tool is gevonden, dan begeleid je de implementatie. Van het zorgen voor integratie met bestaande systemen tot het bieden van ondersteuning aan je collega’s.

➡️ (Content)strategie

In deze rol kijk je naar de doelstellingen en bestaande processen om een contentstrategie te ontwikkelen, waarin AI-tools zijn geïntegreerd om de efficiëntie en effectiviteit van contentproductie te verhogen.

➡️ Kwaliteitsbewaking

Het bewaken van de kwaliteit van de output van AI is heel belangrijk. Je stelt als AI-contentmanager kwaliteitsstandaarden op en controleert regelmatig de instructies en output van AI-tools om te zorgen dat deze voldoen aan de afgesproken standaarden.

➡️ Datamanagement

Effectief datamanagement is essentieel voor de werking van AI-tools. Als AI-contentmanager ben je verantwoordelijk voor het verzamelen, opschonen en beheren van data die gebruikt wordt door AI. Je waarborgt de veiligheid, nauwkeurigheid en relevantie van de data en zorgt ervoor dat deze in overeenstemming is met de ethische standaarden van de organisatie.

➡️ Ethiek & compliance

Daarover gesproken, je houdt als AI-(content)manager toezicht op het ethische gebruik van AI en zorgt ervoor dat het team en/of de organisatie voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving. Een belangrijk onderdeel hiervan is het borgen van transparantie in de manier waarop AI-beslissingen worden genomen en toegepast.

➡️ Rapportage & analyse

Het analyseren van de impact van AI-gebruik en het rapporteren van de bevindingen aan het management is de kernverantwoordelijkheid van jou als AI-contentmanager. Je meet de prestaties van AI-tools, identificeert kansen en doet aanbevelingen voor verdere optimalisatie.

➡️ Opleiden en trainen

Jij zorgt ervoor dat collega’s de juiste kennis en skills hebben om AI effectief te gebruiken. Dit kan in verschillende vormen, denk bijvoorbeeld aan het organiseren van workshops of het ontwikkelen van trainingsmateriaal. Jij borgt dat het hele team de vaardigheden en kennis heeft om AI optimaal in te zetten en te integreren in hun dagelijkse werkzaamheden.

➡️ Feedback

Hebben collega’s feedback op AI? Je verzamelt en verwerkt dit voor de continue verbetering van AI-processen.

➡️ Innovatie

Je zorgt dat het team op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen in AI-technologie. Dit betekent dat je zorgt dat er tijd wordt vrijgemaakt om bijvoorbeeld conferenties te bezoeken en te experimenteren met nieuwe tools en technologie om de (content)processen voortdurend te innoveren.

[…]
Medhc-fases-banner
Advertentie(s)