Pharmamarketeer
De antibioticaresistentie-crisis vereist meer actie

De antibioticaresistentie-crisis vereist meer actie

De antibioticaresistentie-crisis vereist meer actie

Bacteriën worden wereldwijd in toenemende mate ongevoelig voor antibiotica. Dit maakt het effectief behandelen van infecties lastiger, met ziekte, sterfte en hogere zorgkosten als gevolg. Antimicrobiële resistentie is een van de grootste wereldwijde bedreigingen voor de gezondheid en veroorzaakt elk jaar 1,2 miljoen doden, waarvan meer dan 35.000 in Europa. De Europese artsenorganisatie CPME, waar de KNMG deel van uitmaakt, roept de EU daarom op tot meer actie.

Antimicrobiële resistentie (AMR) ontstaat wanneer microben (bacteriën, virussen, parasieten en schimmels) resistent worden tegen medicijnen waarmee deze voorheen konden worden bestreden. Door deze resistentie werken behandelingen met antibiotica minder goed of zelfs helemaal niet meer. Dit verhoogt het risico op verspreiding van infecties, ernstige ziekte en overlijden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft AMR aangemerkt als ernstige bedreiging voor de mondiale gezondheid.

Resistentie tegen antibiotica ontstaat onder andere door langdurig of overmatig gebruik van hetzelfde type antibioticum. Ook bij verkeerd gebruik kunnen resistente bacteriën ontstaan. Bijvoorbeeld als antibiotica worden toegepast als het eigenlijk niet nodig is. De CPME-voorzitter dr. Christiaan Keijzer zegt hierover “Europa wordt geconfronteerd met een groeiende bedreiging voor de volksgezondheid door AMR. Het is cruciaal dat we bestaande antibiotica werkzaam houden. We benadrukken dat het verstandig voorschrijven van antibiotica een verantwoordelijkheid is van elke praktiserende arts in Europa en wereldwijd”.

Medhc-fases-banner
Advertentie(s)