Pfizerlogo(vierkant)Doel van de functie
De Commercial Strategy Manager (CSM) is verantwoordelijk voor de marketing van de aan hem/haar toegewezen oncologie producten in Nederland. Het hoofddoel van de functie is het realiseren van de doelstellingen (zoals omzet en marktaandeel) voor zijn producten en indicaties middels het opstellen en uitvoeren van het strategisch productplan.

In deze functie rapporteer je aan de Cluster Lead Oncology Business Unit (OBU) Netherlands/Nordics/Baltics.

Onze missie is: ‘To cure or control cancer with breakthrough medicines. Working together as a region, we will advance the science to deliver the right drug, at the right time for each patient.’

Verantwoordelijkheden 
De CSM is verantwoordelijk voor de strategische planning van de toegewezen oncologieproducten en de executie van deze plannen.
In samenwerking met de Europese strategische teams en collega’s in Nederland (binnen en buiten de OBU) wordt verwacht dat je krachtig richting geeft aan de marketing van jouw producten.

De CSM is de informele leider van het multidisciplinaire “Therapie Overleg”, waarin marketing, medisch en sales vertegenwoordigd zijn.

De verantwoordelijkheden van de CSM zijn:

– Ondernemerschap
– Kennis van zorgomgeving
– Planning & organisatie
– Communicatie
– Resources Management

Ondernemerschap:

– Jaarlijks bepalen van product-, doelgroep- en indicatiegerichte doelstellingen en marketingstrategieën.
– Bijdragen aan Europese strategisch plan vanuit Nederlands perspectief.
– Opstellen en eventueel bijstellen van het jaarlijkse actieplan als afgeleide van het strategisch plan en het Europese actieplan, hierbij rekening houdende met de input van sales, de medische afdeling en externe adviseurs (individueel of in de vorm van adviesraden).
– Beheer van het promotioneel budget.
– Opstellen en realiseren van communicatiedoelstellingen en communicatiestrategieën zoals verwoord in het actie plan, waar nodig in samenwerking met derden (reclamebureaus, marktonderzoekbureaus, congresbureaus en eventueel PR-bureaus).
– Initiëren, ontwikkelen, realiseren en eventueel delegeren van de in het actieplan beschreven projecten ter realisering van de doelstellingen
– Ontwikkelen van promotionele activiteiten, uitingen en teksten eventueel in samenwerking met derden.
– Opbouwen en behouden van zakelijke en productieve relaties met Key Opinion Leaders (KOLs) en Decision Making Units (DMUs).

Kennis van zorgomgeving
– Actief volgen van ontwikkelingen in de gezondheidszorg in het algemeen, en die met betrekking tot toegewezen producten en klanten/accounts in het bijzonder.
– Verkrijgen van inzicht in de belangen van bestaande en nieuwe doelgroepen in een evoluerende markt en deze delen met collega’s en teamleden. Regelmatig contact met klanten is hierbij noodzakelijk.
– Inventariseren, monitoren en segmenteren van belangen en behoeftes van individuele klanten en DMUs om te komen tot een daarop afgestemde, efficiënte en effectieve klantbenadering, inclusief partnership projecten.

Planning en organisatie
– Tijdig en proactief nemen van maatregelen; consistent en in lijn met het beleid van Pfizer, zodra zich issues (lijken te gaan) voordoen waar actie op nodig is.
– Zorgdragend voor adequate rapportage.
– Tijdig en proactief afstemmen van de persoonlijke en teamagenda’s met die van de overige disciplines binnen de afdeling.

Communicatie
– Zorgdragend voor een adequate communicatie van de afspraken en richtlijnen die in de verschillende overleggen opgesteld worden en het communiceren van door hoger management genomen beslissingen.
– Regelmatig voeren van overleg met mensen binnen de matrixstructuur van de organisatie met als doel het behalen van de commerciële doelstellingen en het optimaal functioneren van de medewerkers.

Resource Management
– Managen van de beschikbare middelen (mensen, tijd, materialen, budget etc.), zodanig dat de Return on Investment (ROI) gemaximeerd wordt binnen de gestelde doelstellingen.
– Zorgdragend dat kennis en vaardigheden op hoog niveau zijn. Kennis van zowel eigen als concurrerende producten en de marktontwikkelingen in het algemeen.

Profiel 
De ideale kandidaat heef een academisch werk- en denkniveau.
In deze functie is gedegen kennis van en ervaring met de oncologie markt en producten noodzakelijk;
Bijkomende marketingervaring opgedaan bij een farmaceutisch bedrijf alsook additionele ervaring in een salesfunctie is een belangrijke pre.

De CSM is:
– Een echte strateeg met sterke analytische vaardigheden en cijfermatig inzicht;
– Het gezicht van het product en dient over een natuurlijk leiderschap te beschikken en is proactief;
– Een geboren netwerker die relaties kan managen en klantgericht is. Die ook een gedeelte van zijn/haar tijd besteedt buiten zijn /haar netwerk en woont congressen en internationale meetings (in- en extern) bij.

Een goede beheering van de Engelse taal in woord en geschrift is noodzakelijk voor deze functie.

De ideale kandidaat bezit de volgende vaardigheden:

– Communicatieve vaardigheden;
– Strategisch inzicht/visionair;
– Marketing management;
– Oplossingsgerichtheid;
– Ondernemerschap;
– Samenwerkingszin;
– Overtuigingskracht;
– Resultaatgerichtheid;
– Planning en organisatie eigen werk;
– Analytisch vermogen;
– Besluitvaardigheid.

Wil je deel uitmaken van de groeiend Oncologie Business Unit van Pfizer, stuur dan een schriftelijke reactie met een Engelstalig CV naar Antoine Nossent (antoine.nossent@pfizer.com) of kijk op www.pfizercareers.com.