Veel verpleegkundigen en verzorgenden hebben in hun werk te maken met patiënten die hun medicijnen niet goed gebruiken. De problemen spelen met name bij laagopgeleide patiënten, ouderen en patiënten met psychische problemen.

Bron: Skipr | lees verder..