Martin Favié wordt per 1 maart de nieuwe voorzitter van de Bond van de Generieke Geneesmiddelenindustrie Nederland (Bogin). De voormalige apotheker en oud-voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Pharmacie (KNMP) volgt Frank Bongers op, die de functie tot 2002 vervulde.

Favié bekleedt momenteel verschillende functies binnen en buiten de gezondheidszorg. Volgens hem moet er nu een periode aanbreken waar de continuïteit en kwaliteit van de generieke geneesmiddelenvoorziening worden gewaarborgd. Bogin behartigt de belangen van de generieke geneesmiddelenindustrie in Nederland, maar ook internationaal als lid van EGA. De bond heeft zeven leden die samen ruim 80% van alle generieke geneesmiddelen in Nederland leveren. In Nederland maakt Bogin zich sterk voor de positie van generieke geneesmiddelen en biosimilars.

Bron: Farmanieuws