Wanneer een arts een merkgeneesmiddel voorschrijft met daarbij de vermelding van het ®-teken, mag een apotheker niet afwijken van het voorgeschreven recept. De apotheker is hier enkel tot bevoegd wanneer zowel de arts als de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Dit bepaalt het Hof in Leeuwarden blijkt uit een bericht van Medicalfacts.

Het Hof verwijst naar artikel 26a ‘Besluit Uitoefening Artsenijbereidkunst’. Hierin staat vermeld dat de apotheker verplicht is het voorgeschreven recept af te leveren aan de desbetreffende patiënt zoals het is uitgeschreven. Een apotheker is echter wel gerechtigt om een merkgeneesmiddel te vervangen met een parallel-geïmporteerd medicijn.

Deze regels over vervanging van spécialités zijn echter onvoldoende bekend bij de artsen en patiënten zelf, schrijft Medicalfacts. Hun onwetendheid leidt tot veel onrechtmatige substitutie.

Meer informatie hierover vindt u in de handleiding geneesmiddelsubstitutie van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie.

Bron: Medicalfacts