ApotheekVanaf nu moeten artsen bij 39 medicijnen op het recept vermelden wat de reden van voorschrijven is, om zo de medicatieveiligheid te verbeteren. Dit geldt met name voor geneesmiddelen die worden voorgeschreven bij meerdere aandoeningen en in verschillende doseringen.

Door de nieuwe regel in de Geneesmiddelenwet kunnen apothekers verder, mits de patiënt daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft, laboratoriumuitslagen opvragen. Artsen moeten desgevraagd onder meer bloedwaarden (creatinine, natrium, kalium, PT-INR) en farmacogenetische parameters aan de apotheker doorgeven. Doordat de apotheker de diagnose en de labuitslagen kent, wordt de kans kleiner dat patiënten een verkeerde dosering krijgen. Bron: Medisch Contact

Kijk hier voor de lijst met medicijnen